Inne

Broń obuchowa, taka jak: czekany, nadziaki, buzdygany, itp. Broń drzewcowa: naginata, yari, spisa, itp. Prochownice z drewna, metalu i parzonego rogu. Rożnego rodzaju oręż,
np: kordelasy, pałasze, krisy, miecze chińskie, kukri oraz broń kombinowana.
Pasy metalowe, klamry, zapinki, guzy do kontusza, branzolety, brosze, wisiory, zapinki
oraz wszelkiego rodzaju inna biżuteria.

image sampleKordelas z Pistoletem

głownia i lufa - damast
rękojeść - heban
pochwa - drewno pokryte czarnym szagrynem
okucia - mosiądz repusowanyimage sampleJatagan turecki XVII wiek

głownia damast
rękojeść heban
oprawa mosiądz złocony
image sampleProchownice:

róg bawoli parzony
okucia mosiądz repusowany

Prochownica do cieszynki

drewno gruszy inkrustowane koscią,
hebanem mosiądzem